De organisatie

De organisatie

De organisatie van Holland4ALS is in handen van WE-link, een organisatie- en adviesbureau dat organisaties helpt bij het organiseren van sportevenementen en het opzetten van sport- en bewegingstrajecten.

WE-link is (mede)organisator van diverse hardloop- en fietsevenementen. Ook begeleidt het bureau diverse bedrijven bij hun sport- en bewegingsactiviteiten. WE-link is vanaf de eerste editie betrokken bij de organisatie van Holland4ALS.

U: www.we-link.nl

T: 0332003026

De stichting

De eerste vier edities van Holland4ALS zijn georganiseerd vanuit de stichting Zoalsjan uit Soest. Vanwege meerdere verschillende activiteiten is er voor gekozen om het grootste evenement apart onder te brengen in een nieuwe stichting: Stichting Holland4ALS. 

De stichting Holland4ALS bestaat sinds april 2021. Als onderdeel van de organisatiestructuur is een Raad van Toezicht aangesteld die zal toezien op het functioneren van het stichtingsbestuur van Holland4ALS.

De opbrengsten van Holland4ALS komen ten goede aan de stichting Zoalsjan. Zij oormerken de concrete projecten waar de opbrengsten aan worden toegewezen.

Stichting ALS Nederland ondersteunt Holland4ALS door het beschikbaar stellen van deze website.

Stichting ALS Nederland en Stichting Zoalsjan hebben de ANBI-status, voor Stichting Holland4ALS is de ANBI-status aangevraagd.

 

VERANTWOORDING

DOEL VAN DE STICHTING

De stichting heeft als doel het jaarlijks organiseren van het 24-uurs multi-sportevement Holland4ALS om daarmee fondsen te werven die ten goede komen aan ALS-patiënten en hun naasten in de vorm van hulpmiddelen, zoals aangepaste vervoersmiddelen, trapliften, sta-opstoelen en nog veel meer. Het oormerken van de geworven fondsen  wordt gedaan door stichting Zoalsjan. Een afvaardiging van stichting Zoalsjan vormt de raad van toezicht.

 

JAARVERSLAGEN

De stichting Holland4ALS is in april 2021 opgericht. Door de Covid-19 pandemie is het niet mogelijk geweest om Holland4ALS te organiseren. In 2021 hebben er daarom geen financiële transacties plaatsgehad in relatie tot de stichting Holland4ALS. De donaties (gelden zichtbaar op de website) zijn afkomstig vanuit de 2020-editie (die toen nog in eigendom van stichting Zoalsjan werd opgezet), maar die uiteindelijk ook niet door heeft kunnen gaan in verband met Covid-19. Het eerste financiële jaarverslag zal worden opgemaakt over 2022.

 

ADRES

Bellstraat 7

3861NP  Nijkerk

 

RSIN / FISCAAL NUMMER

862539298

 

ANBI STATUS

Stichting Holland4ALS heeft de ANBI status.

 

BELONINGSBELEID

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

BESTUUR

Eddie Wassink, voorzitter

Mark van Hoorn, secretaris

Richard Beets, penningmeester

 

RAAD VAN TOEZICHT

Wout Middelman

Marije Bruning

Evert-Jan van den Hengel