De stichting

De eerste vier edities van Holland4ALS zijn georganiseerd vanuit de stichting Zoalsjan uit Soest. Vanwege meerdere verschillende activiteiten is er voor gekozen om het grootste evenement apart onder te brengen in een nieuwe stichting: Stichting Holland4ALS. 

De stichting Holland4ALS bestaat sinds mei 2021. Als onderdeel van de organisatiestructuur zal een Raad van Toezicht worden aangesteld die toezien op het functioneren van het stichtingsbestuur van Holland4ALS.

De opbrengsten van Holland4ALS komen ten goede aan de stichting Zoalsjan. Zij oormerken de concrete projecten waar de opbrengsten aan worden toegewezen.

ALS Nederland ondersteunt Holland4ALS door het beschikbaar stellen van deze website.